Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KotiAvux Oy:n laatima EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.06.2023. Viimeisin muutos 04.06.2023


1. Rekisterinpitäjä

KotiAvux Oy

Y-tunnus: 3359776-3

Kustinpolku 7, 00240, Helsinki

postilaatikko@kotiavux.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vastaava: Ossi Piiroinen 

Sähköposti: piiroinenoss@gmail.com 

Puhelin: 0403529188

3. Rekisterin nimi

KotiAvux Oy asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käytön tarkoitus on KotiAvux Oy:n asiakkaalle tarjoama kotiapupalvelu. Asiakkaan tiedot on kerätty asiakkaalta itseltään palvelusuunnitelman tekemisen yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan käyttää vain asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta KotiAvux Oy:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietoja säilytetään manuaalisessa rekisterissä joka on kerätty asiakkaalta itseltään palvelusopimuksen teon yhteydessä.

Rekisterissä on seuraavia tietoja asiakkaasta:

-Nimi

-Henkilötunnus

-Osoite

-Puhelinnumero ja/tai sähköposti

-Lähiomaisen/muun yhteyshenkilön tiedot

-Terveydentila/sairaudet

-Asiakkaan tilaamat palvelut, hinnat, ja maksutapa.

-Asiakaspalaute

-Kiellot, rajoitukset, allergiat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Manuaalinen rekisteri on lukittuna turvakaapissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan sisällä, joka on yksi kuukausi. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä silloin, kun niitä ei enää asiakassuhteen kannalta tarvita. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan sisällä, joka on yksi kuukausi.